SÅ HÄR TAR VI IGEN 20 ÅR AV SPARANDE PÅ ÄLDREOMSORGEN I SVERIGE – ALLMÄNNAS KRAV OM 40 MILJARDER TILL ÄLDREOMSORGEN GÅR TILL PARTIKONGRESSEN I NOVEMBER

Valet av ombud till partikongressen i november pågår i partidistriktet mellan den 3 och 16 juni. De ombud som väljs från hela landet ska under några intensiva dagar i Göteborg mejsla fram socialdemokratisk politik och reformer som blir centrala inför valåret 2022. Stockholms Allmänna Kvinnoklubb står bakom kravet om ökade resurser till äldreomsorgen som förs fram av Stockholms partidistrikt och Carina Fredén berättar här om arbetsprocessen bakom förslaget.

När coronaviruset slog till i mars 2020 och rapporterna sedan snabbt började komma om hur smittan, och dödsfallen, gick som en löpeld genom våra äldreboenden och hos de äldre med hemtjänst blev det helt uppenbart att något var fruktansvärt fel.

– Att de äldsta och sköraste i vårt land blev så utsatta där de borde ha varit som tryggast är inget som orsakades över en natt. Det blev ganska uppenbart att de ständiga nedskärningarna på äldreomsorgen, på personalkostnader och i många fall en ren vinstjakt i välfärden under många, många års tid hade urholkat äldreomsorgen på ett sätt som nu fick helt ofattbara konsekvenser, säger Carina Fredèn, tidigare klubbordförande för Allmänna. – Både personal och anhöriga har drabbats oerhört hårt. Så här kan vi inte ha det, det är djupt ovärdigt ett välfärdsland som Sverige. Inte minst är det också en viktig jämställdhetsfråga då t.ex. majoriteten av personalen är kvinnor som arbetar under tuffa förhållanden, med osäkra anställningar och dålig lön.

Klubbstyrelsen, med Carina i spetsen, tog tag i frågan och det första steget blev att skaffa sig mer kunskap om hur den faktiska resursfördelningen sett ut historiskt. Åsa Plesner från tankesmedjan Balans bjöds i maj 2020 in till ett medlemsmöte för att berätta om arbetet med och slutsatserna av den rapport som hon varit med och skrivit om äldreomsorgens ekonomi. Hon kunde konstatera att de mångåriga nedskärningarna (sedan 2002) innebar att det egentligen skulle behövas 20 miljarder kronor som engångshöjning bara för att kompensera för underfinansieringen. Därtill skulle mer pengar behövas årligen för att täcka upp för att de äldre blir fler och att behoven växer.

Mötet med Åsa gav klubben en bra överblick över hur resursfördelningen till äldreomsorgen gröpts ur genom besparingar och s.k. effektiviseringar och vilka enorma konsekvenser det fått för kvaliteten i vår äldreomsorg. Denna kunskap gav god skjuts i arbetet med den motion styrelsen hade beslutat att skriva i frågan. Vi ville göra skillnad.

Under hösten 2020 mejslades klubbens krav fram och sedan gick den färdiga motionen från Allmänna vidare till partidistriktets representantskap. Där skulle ombud för distriktets alla föreningar gemensamt fatta beslut om vilka motioner och politiska förslag som skulle antas och sändas vidare till partikongressen. Flera andra föreningar hade skrivit motioner om äldreomsorgen och ett arbete med att slå samman dessa till en gemensam partidistriktsmotion inleddes.

-Det är en viktig demokratisk process som sker när distriktsstyrelse och föreningarnas ombud gemensamt tänker till, skruvar på argument och förbättrar förslag i motioner på samma tema. En bra gemensam motion från distriktet får större genomslag på en partikongress och det är ju det vi vill, göra skillnad.

Carine Fredén – tidigare klubbordförande för Allmänna och initiativtagare till motionen om äldreomsorgen.

Så, hur gick det då för Allmännas motion? Klubbens krav att resurserna till äldreomsorgen ska öka med minst 30 procent de närmaste fem åren antogs som en del av partidistriktet motion om äldreomsorg! Det handlar om ca 8 miljarder per år, totalt ca 40 miljarder kronor.

Carina avslutar – Jag är glad och stolt över att vi fick igenom vårt krav och att det nu går vidare till partikongressen i november. Om det antas även där så kan ingen (S)- politiker medverka till att äldreomsorgen återigen urholkas på det sätt som skett, DET är att göra skillnad på riktigt! Jag önskar givetvis att vi aldrig hade hamnat i detta läge men vi vet vad det har berott på och vi vet som krävs för att det inte ska ske igen. Min förhoppning är att partikongressen tycker detsamma och att Socialdemokratin blir en garant för att resurserna kommer att finnas.

Se även: Aktuellt i politiken – Carina Fredén -Debatt 28 april 2021: Dags att bygga upp äldreomsorgen

Bli medlem i Stockholms Allmänna Kvinnoklubb – https://s-kvinnor.se/bli-medlem/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *