PanterTanterna i 2018 års val

Allmänna kvinnoklubbens PanterTanter i 2018 års val

Årsmöte den 11 februari kl 18.30 på Sveavägen 68

Vår gäst blir JYTTE GUTELAND EU-parlamentariker och klubbmedlem

Jytte kommer förstås att tala om

  • varför vi ska gå och rösta i EU-valet
  • varför vi ska rösta på socialdmokraterna
  • med vilka argument vi ska få alla vänner och hela tjocka släkten att göra likadant

Om du vill få en försmak, kan du läsa Jyttes färska krönika, se spalt till vänster.

Det är ju så att alla politiker alltid säger att just detta val är det viktigaste någonsin. Det har också sagts om EU-val, men ändå är det så att valdeltagandet i EU-val är väsentligt lägre än i våra vanliga val. För egen del skulle jag vilja vända på saken och säga att detta är första gången ett EU-val verkligen är viktigt. 

Hotbilden av ett avdemokratiserat EU är så stark. Vi har redan sett att folkopinioner med ny ojuste metodik kan driva fram sådana som Trump i USA och Brexit i Storbritannien. Vi ser klara antidemokratiska inslag i flera EU-länder, som Polen och Ungern. Det finns inom EU alltfler högerextrema, radikalkonservativa partier som vinner breda framgångar. Det låga valdeltagandet gör EU-valet särskilt gynnsamt för sådana partier, vars anhängare har hög röstvilja.

För oss socialdemokrater är det särskilt viktigt att inte förlora detta val till soffan för det betyder i praktiken Sverigedemokraterna (som fram till för ett par dagar sedan förespråkat att Sverige ska lämna EU, men nu vänt på klacken och säger att man vill bekämpa EU inifrån. Kan det ha att göra med att opinionen till förmån för EU aldrig varit så hög i Sverige som nu?)

Väl mött på årsmötet!

CF vinjett Carina Fredén, Ordförande Allmänna