PanterTanterna i 2018 års valAllmänna kvinnoklubbens PanterTanter i 2018 års val

Nästa möte 19 mars kl 18.30 på Sveavägen 68

JANUARIAVTALET

Stefan Löfvens medarbetare Joel Stade kommer till oss och förklarar vad vårt partis kompromiss med Centern, Liberalerna och Miljöpartiet innebär. Joel rekommenderar oss alla att läsa avtalet i förväg och betänka att varje ord är vägt på guldväg. Här hittar du avtalet.

Ta med alla dina frågor och frustrationer!

Joel Stade har en gedigen erfarenhet av politiskt gräsrotsarbete bakom sig, från tidiga år i SSU fram till häromåren då han var ordförande för Södersossar. Numera bor Joel söder om stan med sin familj. Han arbetar i statsrådsberedningen sedan valet 2014.

Inför EU-valet:

Det är ju så att alla politiker alltid säger att just det förestående valet är det viktigaste någonsin. Det har också sagts om EU-val, men ändå är det så att valdeltagandet i EU-val är väsentligt lägre än i våra vanliga val. För egen del skulle jag vilja vända på saken och säga att detta är första gången ett EU-val verkligen är viktigt. 

Hotbilden av ett avdemokratiserat EU är så stark. Vi har redan sett att folkopinioner med ny ojuste metodik kan driva fram sådana som Trump i USA och Brexit i Storbritannien. Vi ser klara antidemokratiska inslag i flera EU-länder, som Polen och Ungern. Det finns inom EU alltfler högerextrema, radikalkonservativa partier som vinner breda framgångar. Det låga valdeltagandet gör EU-valet särskilt gynnsamt för sådana partier, vars anhängare har hög röstvilja.

För oss socialdemokrater är det särskilt viktigt att inte förlora detta val till soffan för det betyder i praktiken Sverigedemokraterna (som fram till för ett par dagar sedan förespråkat att Sverige ska lämna EU, men nu vänt på klacken och säger att man vill bekämpa EU inifrån. Kan det ha att göra med att opinionen till förmån för EU aldrig varit så hög i Sverige som nu?)

Väl mött!

CF vinjett Carina Fredén, Ordförande Allmänna