PanterTanterna i 2018 års valAllmänna kvinnoklubbens PanterTanter i 2018 års val

Nästa medlemsmöte blir den 11 maj kl.19:00 på Zoom. Då välkomnar vi oppositionsregionsrådet tillika vår klubbmedlem Talla Alkurdi på temat ”En förlossningsvård i kris – Hur hamnade vi här?”

Är du inte redan medlem? Välkommen! Registrera dig via https://s-kvinnor.se/bli-medlem/

___________________________

Väl mött även på Facebook där vi både har en sida och sluten grupp!