PanterTanterna i 2018 års valAllmänna kvinnoklubbens PanterTanter i 2018 års val

Första höstmötet var den 3 september kl 19 på Zoom!

Anne-Marie Lindgren

inledde ett samtal om 

Corona och politiken

Här  kan du läsa ett referat.

Nästa möte i början av oktober. Vi återkommer om tid och innehåll.

 

Väl mött även på Facebook i vår slutna grupp! Här hittar du den.

I den gruppen pratar vi både politik och vardag.

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019.

CF vinjett Carina Fredén, Ordförande Allmänna