PanterTanterna i 2018 års valAllmänna kvinnoklubbens PanterTanter i 2018 års val

Nästa möte blir vårt årsmöte den 16 februari 2021, preliminärt kl 19, med

Margot Wallström

Valberedningen under ledning av Siv Hamring, siv.hamring@gmail.com, arbetar för högtryck eftersom styrelsen kommer att förnyas till mycket stora delar. Bl a kommer jag som varit klubbens ordförande sedan 2013 att lämna. Flera andra som varit med lika länge – eller längre – väljer också att avsluta sina uppdrag. Nya initiativ, nya idéer och verksamhetsformer behövs. Pandemin har tvingat oss till  digitala möten och de spår som det satt kommer att säkert att följa med in i framtiden, även om vi är många som längtar efter en riktig klubbkväll – ett fysiskt möte med en kunnig, inspirerande inledare och en uppiggande diskussion!

Vi som nu avslutar våra uppdrag önskar denna unika kvinnoklubb ett fortsatt vitalt liv. Allmänna ska leva minst 129 år till!

Vi ser fram emot en spännande vår – och mot VACCINET!

Tidigare under hösten har vi haft möten med ambassadör Jan Eliassson, tidigare biträdande generalsekreterare i FN, vår distriktsordförande Annika Strandhäll och med Inger Arenander om det amerikanska valet. Du kan läsa om det här.

Våra möten är numera, pga pandemin, digitala via Zoom. Om du vill delta – skicka e-post till info@allmannakk.se.

Väl mött även på Facebook där vi både har en sida och sluten grupp! 

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019.

CF vinjett Carina Fredén, Ordförande Allmänna