PanterTanterna i 2018 års valAllmänna kvinnoklubbens PanterTanter i 2018 års val

Nästa möte planeras till början av maj 2021. Exakt datum, tid och gäst meddelas så snart vi kan!

Under återstoden av mars samt april månad fokuserar styrelsen på att bl.a. besvara S-kvinnors remiss på nytt politiskt program, delta i S-kvinnor i Stockholms årsmöte (10/4) och ha kontakt med medlemmarna om önskemål och tankar kring klubbens verksamhet framöver.

Är du inte redan medlem? Välkommen! Registrera dig via https://s-kvinnor.se/bli-medlem/

Välkommen!

___________________________

Väl mött även på Facebook där vi både har en sida och sluten grupp!