PanterTanterna i 2018 års valAllmänna kvinnoklubbens PanterTanter i 2018 års val

Jämlikhet!

Detta centrala ord inom arbetarrörelsen står i fokus när vi ses nästa gång.

Marika Lindgren Åsbrink 

kommer till oss och berättar om LOs jämlikhetsutredning, där hon är huvudansvarig. Detta är tillfället för dig att få en kvalificerad genomgång av likheter och olikheter i tillgång till materiella resurser och vilka slutsatser LO drar av detta.

Denna gång blir det  Lunch-möte den 22 oktober som pågår kl 12-13.30. Det är lite viktigare än vanligt att du anmäler dig (och din intresserade kompis?) i förväg till info@allmannakk.se.

Vill du läsa på i förväg? Gör det här.

Alla S-kvinnor i Stockholms stad och län är välkomna!

CF vinjett Carina Fredén, Ordförande Allmänna