PanterTanterna i 2018 års valAllmänna kvinnoklubbens PanterTanter i 2018 års val

Nu önskar vi alla medlemmar en

glad sommar!

Vi återkommer i skiftet augusti-september!

Digitala Allmänna

har tagit sin början. Vi hade våra första digitala möten i maj. Detta är länken du ska använda när du vill vara med på våra möten

https://us02web.zoom.us/j/83459663037

Vid ett möte i maj talade vi äldreomsorg med  Åsa Plesner, debattör och forskare i välfärdsfrågor. Hon gav oss värdefull input till vår motion om äldrevården som vi nu lämnat in inför partikongressen 2021. Du kan läsa den här. Gör det – den är riktigt bra!

Väl mött på Facebook i vår slutna grupp! Här hittar du den.

I den gruppen pratar vi både politik och vardag, sådan den ter sig i Corona-tid. Vi tror att Coronan kommer att innebära ett lyft för framtidens äldreomsorg, eftersom det är så uppenbart att vi idag inte lyckas skydda våra gamla från smitta, fast vi vet att just de är den främsta riskgruppen.

Men vi tror också att det även bland våra medlemmar finns de som är ensamma och rädda. I vår slutna Facebook-grupp kan du som är medlem i Allmänna ”prata” med andra som känner som du. 

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019.

CF vinjett Carina Fredén, Ordförande Allmänna