PanterTanterna i 2018 års valAllmänna kvinnoklubbens PanterTanter i 2018 års val

Nästa möte den 1 december.

Jan Eliasson

inleder på temat

Flyktingpolitiken i världen och i Sverige.

Jan är ambassadör och tidigare biträdande generalsekreterare i FN.

Tidigare under hösten har vi haft möten med vår distriktsordförande Annika Strandhäll och med Inger Arenander om det amerikanska valet. Du kan läsa om det här.

Våra möten är numera digitala via Zoom. Om du vill delta – skicka e-post till info@allmannakk.se.

Väl mött även på Facebook i vår slutna grupp! Här hittar du den.

I den gruppen pratar vi både politik och vardag.

Här kan du läsa verksamhetsberättelsen för 2019.

CF vinjett Carina Fredén, Ordförande Allmänna