Jyttes hörna

Här publicerar vi krönikor av
Jytte Guteland
medlem av Europaparlamentet och i vår klubb.

”När demokratin urvattnas är det kvinnors rättigheter som ryker först. Det är inte enbart rasism som förenar Europas högerextremister, det är också en otroligt konservativ syn på kvinnans roll i samhället och ett förakt och motarbetande av HBTQ-personers rättigheter.”

År 2015 analyserade Expo och Kvinna till Kvinna nationalismens förhållande till kön, i Europa, och publicerade den gemensamma studien ”Folk, familj och fosterland – nationalismens konsekvenser för jämställdhet”. Studien är fortfarande en varningsklocka för alla som vill värna demokratin, den borde fått större uppmärksamhet redan för flera år sedan, men det är ju inte försent, tvärtom är det viktigt att Europas medlemsländer blir medvetna om de högerextremas agenda inför kommande val.

Studien från Expo och Kvinna till Kvinna går igenom nationalistiska partiernas politik och påverkan i fem länder; i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien, Ungern, Österrike, Nederländerna och Frankrike.

De nationalistiska partierna i Europa har mycket gemensamt, det vill säga idén om den heterosexuella kärnfamiljen, kvinnan som ansvarig för familjen och reproduktionen samt en stark invandrarfientlighet.

Redan idag ser vi resultat från hur dessa partier påverkar situationen för kvinnor och hur kvinnors rättigheter beskärs, framförallt när det gäller rätten till sexuell- och reproduktiv hälsa. Kvinnor drabbas alltså redan idag och ibland med förödande konsekvenser, då osäkra olagliga aborter är farliga för liv och hälsa. Givetvis stannar inte den kvinnofientliga agendan vid detta. Synsättet att kvinnor ska stanna hemma, stå vid spisen och stå ut präglar de högerextrema. Det präglar politiken när det gäller allt från arbetsmarknad och diskriminering till synen på rätten till barnomsorg.

I Europaparlamentet finns allt från främlingsfientliga populister till rent ut sagt nazistiska partier. Någonstans däremellan befinner sig Ungerns regeringsparti, som tidigare i år vann ett val med så stor majoritet att de nu kan skriva om sin konstitution. Det är inga goda nyheter för varken demokratin eller kvinnorna i landet. Redan två år efter att Orban kom till makten i Ungern 2010 skrevs konstitutionen om. Nu står där att “mänskligt liv ska skyddas från befruktningens ögonblick”. Året innan dess använde regeringen EU-medel till en kampanj mot abort.

Den 6 oktober 2016 röstade en majoritet i det polska parlamentet tack och lov ned ett medborgarinitiativ om en skärpt abortlagstiftning, som skulle ha inneburit att abort endast var tillåtet när kvinnans liv är i fara och dessutom göra det straffbart att göra en abort med uppemot fem års fängelse som påföljd. Det styrande partiet Lag och rättvisa (PiS) och landets dåvarande premiärminister Beata Szydo hade uttryckt sitt stöd till förslaget. När lagförslaget presenterades resulterade det  i massiva protester och landsomfattande kvinnostrejker, kallade den svarta måndagen. Uppmärksamheten för frågan nationellt och globalt resulterade i att PiS backade från sin ståndpunkt.

Utvecklingen fortsätter trots detta i en abortrestriktiv riktning. I januari 2018 avslog det polska parlamentet ett medborgarförslag om att lätta på landets strikta abortlagar. I stället går det sittande partiet Lag och rättvisa (PIS) vidare med ett förslag som syftar till att skärpa lagstiftningen och att det ska bli förbjudet att göra abort även vid allvarliga fosterskador. Vilket har resulterat i nya protester, som kulminerade vid den så kallade den svarta fredagen.

EU har visat sitt missnöje mot Polen genom en formell varning, hot om sanktioner och förlorad rösträtt i ministerrådet. Snart är det dags för uppföljning. Den polska regeringen har inte tagit några större steg i rätt riktning, och vi svenska socialdemokrater anser  att Kommissionen måste ta i med hårdhandskarna och se till att försvagningar av demokratin inte bara viftas bort.

Vad gäller Ungern är det än så länge bara Europaparlamentet som tagit ställning. För ett år sedan röstade vi europaparlamentariker för en likadan formell varning till Ungern, som EU givit Polen, men fick inte stöd av EU:s medlemsländer i Rådet eller av EU-kommissionen.

Efter sommaren kommer vi rösta igenom en liknande resolution igen.

Är det då viktigt för oss i Sverige att ha koll på de nationalistiska partierna i Europa? Svaret ör solklart ja! Värderingarna färdas numera snabbt över landsgränser. De högerextrema partierna  är sammanflätade, får tidvis hjälp och finansiering av varandra. Sverigedemokraterna har ju exempelvis under sin historia fått finansiering av franska högerextrema Front National.

Annika Hamrud som har skrivit boken ”Svensk, svenskare… Ett reportage om Sverigedemokraterna” ser en tydlig likhet mellan Sverigedemokraternas politik och de andra högerpopulistiska partierna i Europa. ”De nationalistiska partierna söker den plats som finns i respektive land. Ska man bygga upp en nation enligt nationalistisk modell så måste man definiera vad som är typiskt i varje land. Det kan se väldigt olika ut. Jämställdheten är en del av den svenska självbilden, vilket gör att Sverigedemokraterna anspelar på den, men kvinnorna är bortglömda i deras politik. Speciellt de kvinnor som inte är födda i Sverige”.

Den som vill eller kan acceptera att Sverigedemokraterna får inflytande över Sveriges framtid bör studera utvecklingen i de europeiska länder där deras systerpartier styr, sen handlar det bara om ren självbevarelsedrift.

Jytte Guteland, Europaparlamentariker

180808