2017 S-kvinnors kongress

Här kan du läsa våra motioner till S-kvinnors förbundskongress som hölls i augusti 2017. 

Motion till S-kvinnors förbundskongress

Fira 100-årsminnet av kvinnors rösträtt!

Den 24 maj 1919 tog Sveriges riksdag beslut om allmän rösträtt för kvinnor. Det var ett beslut som föregåtts av en decennielång kamp .

Därmed fick demokratin sitt verkliga genombrott i Sverige. Kvinnor fick äntligen det slutliga erkännandet som fullvärdiga medlemmar av samhällsgemenskapen.

100-årsminnet av den kvinnliga rösträtten är värt att fira – och det ordentligt! I dessa tider av auktoritära och kvinnofientliga regimer i när och fjärran är detta viktigare än någonsin.

Det skulle t ex kunna ske med en stor publik fest utanför riksdagshuset den 24 maj 2019. Vid festen kan en stor utställning visas om utvecklingen av kvinnors liv under de senaste 100 åren utmynnande i vad som ännu fattas. Utställningen bör dokumenteras i en fin bok, som för billigt pris kan inköpas av kvinnoklubbar runt om i landet som tackpresent för t ex mötesmedverkan.

Vi utesluter inte att det kan finnas också andra goda uppslag till hur denna dag bör firas. Det enda vi är säkra på är ATT det ska firas! Rejält!

S-kvinnor Stockholm hemställer

Att S-kvinnors förbundskongress uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta en kommitté med uppgift att organisera ett hejdundrande firande av 100-årsdagen av den kvinnliga rösträttens genomförande

Denna motion fick ett rakt bifall av S-kvinnornas förbundsstyrelse och kongress

Enklare och rättvisande debitering av medlemsavgift

Inom S-kvinnor Stockholm har vi cirka 100 kvinnor som är medlemmar i mer än en s-kvinnoklubb. Så som både det tidigare och det nya systemet för debitering av medlemsavgifter fungerar kommer dessa medlemmar att debiteras dubbla (och ibland tredubbla) avgifter till S-kvinnors förbund och distrikt. Dessa avgifter ska först betalas och sedan kan medlemmen söka återbetalning av förbundsavgift hos förbundet och av distriktsavgift hos distriktet (i Stockholm har vi tagit beslut om detta). Det är omständligt och medför för medlemmens del rätt mycket besvär. Samma gäller berörda kassörer.

 

Det vore betydligt enklare om avgiftssystemet konstruerades så som redan gäller för partiet. Där debiteras varje medlem 60 kr för vardera arbetarekommun, partidistrikt och partistyrelse och 60 kr för varje grundorganisation hen är med i, oavsett det är en, två eller tre. Så borde det fungera även för S-kvinnors medlemmar.

 

Stockholms Allmänna kvinnoklubb hemställer

 

Att S-kvinnors kongress uppdrar till förbundsstyrelsen att förenkla debiteringen av medlemsavgifter i enlighet med vad ovan anförts.

Denna motion besvarades men bifölls i sak på S-kvinnornas kongress