Idag är vi 158 medlemmar

Så här har vår medlemsutveckling sett ut de senaste åren:

1989   145 1995   163 2001   134 2007   127 2013   112
1990   136 1996   148 2002   150 2008   122 2014   117
1991   132 1997   147 2003   144 2009   118 2015   119
1992   157 1998   138 2004   134 2010   110 2016   138
1993   164 1999   138 2005   122 2011   106 2017  156
1994   172 2000   135 2006   117 2012   102 2018   162