Stockholms Allmänna Kvinnoklubb – motioner till kvinnodistrikt och förbundskongress 2023

Årsmötet antog den 16 februari tre motioner på samma tema, hur vi stärker S-kvinnor:

S-kvinnor har en unik ställning som Sveriges största politiska kvinnoförbund. Möjligheter att bedriva politikutveckling, arbeta för att förverkliga våra politiska förslag och att vara en stark offentlig röst för ökad jämställdhet måste ändå ständigt både bevakas och utvecklas.

Vi ser att kvinnors behov, perspektiv och erfarenheter alltjämt regelmässigt ges mindre tyngd i samhällsdebatten, liksom i samhället i stort, i viktiga nutids- och framtidsfrågor. S-kvinnor kan och bör motverka detta.

  • Motion 1Inrätta nationella kommittéer och stärk arbetet med att utveckla och förverkliga S-kvinnors politiska program
  • Motion 2Stadgeändring gällande oförenliga uppdrag
  • Motion 3 Förtydliga de förtroendevalda förbundsrevisorernas uppdrag 

Är du inte redan medlem? Välkommen! Registrera dig via https://s-kvinnor.se/bli-medlem/

___________________________

Väl mött även på Facebook där vi både har en sida och sluten grupp!